Sigues Tibiclub

No esperis més i vine al Tibidabo tants cops com vulguis!

 

El Tibiclub és un abonament anual amb el qual podràs gaudir de totes les atraccions i espectacles, del Parc i de l'Àrea Panoràmica, durant 12 mesos* des de la data d'alta.

 

*Subjecte al calendari d'obertura. Consulta'l aquí.

Uneix-te!

Modalitats Tibiclub

 • El Tibiclub Familiar està destinat a famílies compreses per matrimonis, parelles de fet o unions entre dues persones i les seves filles i fills menors de 18 anys (o bé les seves netes i nets menors de 18 anys).

 

 • Tarifa: 168 € + 24 € de quota d'inscripció per a nous membres. Preu i quota d'inscripció per unitat familiar.

 

 • Documentació requerida per la tramitació:
  • DNI de les persones adultes
  • Llibre de família
  • Una fotografia mida carnet de cada membre inclòs en el contracte

 

 • En el cas de les unions entre dues persones que no comparteixin el llibre de família, la documentació a presentar és:
  • DNI de les dues persones adultes
  • Certificat d'empadronament conjunt o número de compte conjunt amb una antiguitat mínima de 6 mesos
  • Llibre de família de cadascuna de les parts
  • Una fotografia mida carnet de cada membre inclòs en el contracte

 

 • Per a la formalització del contracte serà imprescindible la presència de les dues persones adultes titulars.

 

 • El passi és unipersonal de cada membre de la família que figura en el contracte i no pot ser utilitzat ni transferits per terceres persones

 

Fes clic aquí i uneix-te al club!

 • El Tibiclub individual està destinat a persones majors de 18 anys o bé a partir de 14 anys, amb l'autorització de la mare, del pare o de la tutora o tutor legal.

 

 • Tarifa: 60 € + 24 € de quota d'inscripció per a nous membres.

 

 • Documentació requerida per la tramitació:
  • DNI
  • Una fotografia mida carnet
  • En el cas dels infants entre 14 i 17 anys, serà imprescindible presentar l'autorització de la mare, del pare o de la tutora o tutor legal

 

Fes clic aquí i uneix-te al club!

 • El Tibiclub Familiar Monoparental està destinat a famílies monoparentals que presentin el carnet corresponent emès per la Generalitat de Catalunya.

 

 • Tarifa: 168 €. Preu per unitat familiar.

 

 • Així mateix, es permet la inclusió al contracte d'una segona persona, major de 18 anys, sigui quin sigui el vincle que l'uneixi a la primera persona titular (adult).

 

 • Documentació requerida per la tramitació:
  • DNI de la persona adulta
  • Títol de família monoparental
  • Llibre de família
  • Una fotografia mida carnet de cada membre inclòs en el contracte

 

 • En cas de voler incloure una segona persona titular al contracte, major de 18 anys, independentment del vincle que l'uneixi a la primera persona titular (adult), també s'haurà de presentar el DNI i una fotografia de carnet de l'adult a incloure.

 

 • Aquesta modalitat només es pot tramitar presencialment.

 

Fes clic aquí i uneix-te al club!

Avantatges del Tibiclub

Si t'agrada el Tibidabo, repeteix tantes vegades com vulguis!

 

MÉS INFO

Preguntes freqüents

Aquí trobaràs tota la informació sobre les condicions i avantatges del passi

MÉS INFO
TIBICLUB

Vine al Tibidabo tantes vegades com vulguis!

Donar-se d'alta