Sigues Tibiclub

Tibidabo Tibiclub

No esperis més i vine al Tibidabo tants cops com vulguis!

 

El Tibiclub és un abonament anual amb el qual podràs gaudir de totes les atraccions i espectacles, del Parc i de l'Àrea Panoràmica, durant 12 mesos* des de la data d'alta.

 

*Subjecte al calendari d'obertura. Consulta'l aquí.

Uneix-te!

Modalitats Tibiclub

 • El Tibiclub Familiar està destinat a famílies compreses per matrimonis, parelles de fet o unions entre dues persones i les seves filles i fills menors de 18 anys (o bé les seves netes i nets menors de 18 anys).

 

 • Tarifa: 168 € + 24 € de quota d'inscripció per a nous membres. Preu i quota d'inscripció per unitat familiar.

 

 • Documentació requerida per la tramitació:
  • DNI de les persones adultes
  • Llibre de família
  • Una fotografia mida carnet de cada membre inclòs en el contracte

 

 • En el cas de les unions entre dues persones que no comparteixin el llibre de família, la documentació a presentar és:
  • DNI de les dues persones adultes
  • Certificat d'empadronament conjunt o número de compte conjunt amb una antiguitat mínima de 6 mesos
  • Llibre de família de cadascuna de les parts
  • Una fotografia mida carnet de cada membre inclòs en el contracte

 

 • Per a la formalització del contracte serà imprescindible la presència de les dues persones adultes titulars.

 

 • El passi és unipersonal de cada membre de la família que figura en el contracte i no pot ser utilitzat ni transferits per terceres persones.

 • El Tibiclub individual està destinat a persones majors de 18 anys o bé a partir de 14 anys, amb l'autorització de la mare, del pare o de la tutora o tutor legal.

 

 • Tarifa: 60 € + 24 € de quota d'inscripció per a nous membres.

 

 • Documentació requerida per la tramitació:
  • DNI
  • Una fotografia mida carnet
  • En el cas dels infants entre 14 i 17 anys, serà imprescindible presentar l'autorització de la mare, del pare o de la tutora o tutor legal
 • El Tibiclub Familiar Monoparental està destinat a famílies monoparentals que presentin el carnet corresponent emès per la Generalitat de Catalunya.

 

 • Tarifa: 168 €. Preu per unitat familiar.

 

 • Així mateix, es permet la inclusió al contracte d'una segona persona, major de 18 anys, sigui quin sigui el vincle que l'uneixi a la primera persona titular (adult).

 

 • Documentació requerida per la tramitació:
  • DNI de la persona adulta
  • Títol de família monoparental
  • Llibre de família
  • Una fotografia mida carnet de cada membre inclòs en el contracte

 

 • En cas de voler incloure una segona persona titular al contracte, major de 18 anys, independentment del vincle que l'uneixi a la primera persona titular (adult), també s'haurà de presentar el DNI i una fotografia de carnet de l'adult a incloure.

 

 • Aquesta modalitat només es pot tramitar presencialment.

Avantatges del Tibiclub

Si t'agrada el Tibidabo, repeteix tantes vegades com vulguis!

 

MÉS INFO

Preguntes freqüents

Aquí trobaràs tota la informació sobre les condicions i avantatges del passi

MÉS INFO