Tant el viatge d'anada com de tornada al Parc d'atraccions Tibidabo, des de Plaça Doctor Andreu amb la Cuca de Llum, té una duració aproximada de 4 minuts.

Gener/Enero/January

02/01-05/01

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

05/01-31/01

Tancat/Cerrado/Closed

Febrer/Febrero/February

Caps de setmana/Fines de semana/Weekends

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

Entre setmana/Entre semana/Weekedays

Tancat/Cerrado/Closed

Març/Marzo/March

Caps de setmana/Fines de semana/Weekdays

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

Abril/April

Caps de setmana/Fines de semana/Weekdays

I els dies 5, 6, 7, 8, 9 i 10 d'abril

Y los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de abril

And the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th of April

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

Maig/Mayo/May

Caps de setmana/Fines de semana/Weekdays

I festius

Y festivos

And bank holidays

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

Juny/Junio/June

Caps de setmana/Fines de semana/Weekends

I els dies 23, 28, 29 i 30 de juny

Y los días 23, 28, 29 y 30 de junio

And the days 23rd, 28th, 29th and 30th of June

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

20.45 h

21.00 h

21.15 h

21.30 h

Entre semana/Entre setmana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

19.00 h

19.15 h

Juliol/Julio/July

Dimecres a diumenge/Miércoles a domingo/Wednesday to Sunday

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

20.45 h

21.00 h

21.15 h

21.30 h

21.45 h

22.00 h

22.15 h

22.30 h

Dilluns i dimarts/Lunes y martes/Monday and Tuesday

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

Agost/Agosto/August

Dimecres a diumenge/Miércoles a domingo/Wednesday to Sunday

I festius

Y festivos

And bank holidays

 

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

20.45 h

21.00 h

21.15 h

21.30 h

21.45 h

22.00 h

22.15 h

22.30 h

Dilluns i dimarts/Lunes y martes/Monday and Tuesday

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

Setembre/Septiembre/September

Caps de setmana/Fines de semana/Weekends

I festius i l'1 de setembre

Y festivos y el 1 de septiembre

And bank holidays and the 1st of September

 

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

20.45 h

21.00 h

21.15 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

Octubre/October

Caps de setmana/Fines de semana/Weekends

I festius i el 13 d'octubre

Y festivos y el 13 de octubre

And bank holidays and the 13th of October

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

20.45 h

21.00 h

21.15 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

Novembre/Noviembre/November

Caps de setmana/Fines de semana/Weekdays

I festius

Y festivos

And bank holidays

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

Desembre/Diciembre/December

Caps de setmana/Fines de semana/Weekends

I els dies 6, 7, 8, 22, 27, 28 i 29 de desembre

Y los días 6, 7, 8, 22, 27, 28 y 29 de diciembre

And the days 6th, 7th, 8th, 22nd, 27th, 28th and 29th of December

 

10.25 h

10.32 h

10.39 h

10.46 h

10.53 h

11.00 h

11.07 h

11.14 h

11.21 h

11.28 h

11.35 h

11.42 h

11.49 h

11.56 h

12.03 h

12.10 h

12.17 h

12.24 h

12.31 h

12.38 h

12.45 h

12.52 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h

16.30 h

16.45 h

17.00 h

17.15 h

17.30 h

17.45 h

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

Entre setmana/Entre semana/Weekdays

10.55 h

11.15 h

11.30 h

11.45 h

12.00 h

12.15 h

12.30 h

12.45 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h

14.00 h

14.15 h

14.30 h

14.45 h

15.00 h

15.15 h

15.30 h

15.45 h

16.00 h

16.15 h