Mallerenga

La serra de Collserola s’alça com a talaia enmig de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un magnífic massís, proper, familiar i valuós, que esdevé un privilegi per a la gran població que viu al seu voltant. Més de 8.000 hectàrees d’espai natural preservat, on predominen els espais forestals amb una varietat de formacions vegetals que li confereixen una valuosa diversitat biològica.

Collserola també és un espai de descobriment i d’aprenentatge, de trobada i de lleure. Això fa que la gestió, a càrrec del Consorci del Parc de Collserola, tingui com a finalitat promoure l’ús respectuós i sostenible d’aquest espai, bo i preservant els seus valors naturals.

Aquest territori ha estat gestionat des de l’any 1987, en el marc d’un Pla especial de protecció i, a partir del 2010, ha vist refermada i consolidada la seva dimensió ambiental amb la declaració de Parc Natural.

Per a més informació podeu visitar el web www.parcnaturalcollserola.cat

 

senglars

CONSELLS DAVANT ELS PORCS SENGLARS

 

Davant l’augment de la població de senglars, degut al fàcil accés al menjar a la zona urbana, s’han de tenir en compte alguns consells:

 • No us hi apropeu. Poden reaccionar amb agressivitat.
 • No els toqueu. Hi ha risc de mossegada o envestida.
 • Feu soroll i gesticuleu exageradament per intentar allunyar-los.
 • Estigueu alerta a la carretera ja que poden creuar-la.
 • No els hem de donar menjar.
 • Sempre hem de llençar les bosses d’escombraries ben tancades als contenidors.
 • Ens hem d’assegurar que el menjar dels nostres animals de companyia no està a l’abast dels porcs senglars.
 • A les àrees de pícnic, hem de vigilar les nostres bosses i, si veiem senglars, hem de guardar el menjar.
 • Cal que posem mesures perquè no puguin entrar ni als jardins ni als horts.

 

Per què hem de respectar els senglars?

 • Perquè són animals salvatges i el seu hàbitat natural és el bosc.
 • Perquè generen conflictes a les àrees urbanes: danys a les zones verdes i riscos de col·lisió amb vehicles.
 • Perquè poden transmetre malalties a les persones i als animals de companyia.
 • Perquè són animals salvatges que poden tenir reaccions imprevisibles i perilloses per les persones.

Els senglars són animals salvatges i el seu hàbitat natural és el bosc, on té prou menjar, però es veu atret a la zona urbana per la disponibilitat d’aliment de fàcil accés. Així mateix, el medi urbà no disposa de condicions favorables per al seu benestar, ja que no poden expressa la seva conducta natural, no poden seguir una alimentació adequada per a la seva salut i estan exposats a situacions de perill.

A més, si els domestiquem, els tornarem vulnerables i farem que siguin incapaços de tornar a la seva vida salvatge. En conseqüència, malauradament, s’hauran de capturar.

 

Per més informació, feu clic aquí.