Per a persones amb necessitats educatives especials

Amb la finalitat d'adaptar el web de Tibidabo a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s'ha tractat de seguir les pautes d'acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.

La programació s'ha adaptat a la normativa XHTML 1.0 Strict i els estils a la normativa CSS 2.1. S'han adoptat totes les recomanacions que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen a prioritat 3.

Així, entre d'altres característiques, trobem:

 

  • Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 6 o superior, Firefox 1.5 o superior, i Mozilla 1.1
  • Navegació sense dependència del JavaScript.
  • Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclatTextos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia.
  • Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d'imatges, i advertiment d'obertura de finestra nova quan s'escau.
  • Control per l'usuari del tamany de la lletra
  • Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l'accés amb navegadors-lectors

Enllaços

Per tal que l'usuaria o usuari pugui escanejar els enllaços de la pàgina, s'ha procurat que els enllaços tinguin sentit fora de context.

Els enllaços a finestres noves s'han restringit a enllaços externs i a enllaços a documents. Aquests enllaços s'indiquen amb Obre l'enllaç en una finestra nova. Els enllaços marcats així només s'obriran en finestra nova si disposeu de Javascript habilitat. En cas contrari, l'enllaç s'obrirà en la mateixa finestra.

Programari d'accessibilitat

  • JAWS, un lector de pantalla per a Windows. Hi ha disponible una versió de demostració limitada en el temps.
  • Lynx, un navegador només text gratuït per a usuàries i usuaris cecs amb dispositius Braille.
  • Links, un navegador només text gratuït per a usuàries i usuaris amb una connexió lenta.
  • Opera, un navegador visual amb moltes característiques relacionades amb l'accessibilitat, que inclouen zoom del text, suport a fulls d'estil de l'usuari, intercanvi d'imatges... Se'n pot descarregar una versió gratuïta. És compatible amb Windows, Macintosh, Linux, i altres sistemes operatius.