En aquest apartat es mostren els comptes anuals, el pressupost i els resultats econòmics dels exercicis 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 formulats pel Consell d’Administració de PATSA, auditats per un expert independent.