Pla de Sostenibilitat

Ja pots consultar el nou Pla de Sostenibilitat (2022-2024) del Parc d'atraccions Tibidabo! Coneix el compromís, les parts interessades, les aliances de l'entorn i l'entorn ambiental del Tibidabo en el nou pla interactiu.

Visualitza el nou Pla de Sostenibilitat

Sostenibilitat, eix estratègic del Parc

Des del Parc d’atraccions Tibidabo, integrat en el Parc Natural de Collserola, estimem i ens preocupem pel nostre entorn i per això establim com a eix transversal de la nostra gestió el compromís amb el medi ambient.

Des de l’any 2007 estem adherits a Barcelona + Sostenible i des de l’any 2015 estem certificats conforme la normativa ISO 14001.

Treballem en 3 àrees relacionades amb el medi ambient:

  • Mobilitat i accessibilitat: es promou l’ús del transport col·lectiu com una de les prioritats del Parc per arribar al cim de la muntanya tant dels visitants com de les treballadores, treballadors i empreses proveïdores.
  • Biodiversitat: es realitza un manteniment periòdic de la vegetació autòctona dins del recinte del Parc.
  • Reducció dels residus i control del consum elèctric i d’aigua: es fan accions de millora en la recollida selectiva de residus, així com del control d'aigua i electricitat.

Projectes ambientals

Des del Parc d'Atraccions Tibidabo, integrat al Parc Natural de la Serra de Collserola, estimem al nostre entorn i ens esforcem per preservar-ho. És per aquest motiu que realitzem diversos estudis ambientals per valorar el seu estat i dur a terme les acciones que siguin necessàries a cada moment.

 

Dins de les principals accions que duem a terme en aquest sentit, destaquem les següents:

 

  • Des de l'any 2011, el Parc col·labora amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola mitjançant un conveni de col·laboració.
  • S'implanten millores significatives de la vegetació en diferents espais del Parc.
  • Periòdicament, es realitzen estudis ambientals i de l'estat arbori del Parc des del Departament encarregat de la qualitat i el medi ambient, en col·laboració amb empreses externes especialistes, per preservar el nostre entorn en un estat òptim.

El Parc d'Atraccions Tibidabo està situat al cim de la muntanya, raó per la qual potenciem l'accés en transport col·lectiu amb l'objectiu de facilitar l'accés al cim als nostres visitants i reduir l'accés al Parc en transport privat.

 

Per això, entre el 2019 i el 2021 s'ha fet una rehabilitació total del funicular, la Cuca de Llum, que és la porta d’entrada al Parc i l’opció més sostenible i ràpida d’arribar al Tibidabo. Amb aquesta nova mobilitat, es pretén alliberar la muntanya de fums.

 

A més, oferim preus econòmics a l'aparcament B:SM Sant Genís, situat a la Vall d’Hebron, per evitar que els visitants accedeixin al Parc en transport particular. Tots aquests transports, així com l'aparcament situat a la Vall d’Hebron, són gratuïts per les sòcies i socis Tibiclub.

  • El Tibinet:

Sistema de millora de la recollida selectiva de residus, on es van instal·lar més de 120 punts de reciclatge. 

 

  • Els gots reutilitzables:

Des de l'any 2016, i amb l'objectiu de minimitzar els residus, el Parc posa a la disposició de les seves usuàries i usuaris gots reutilitzables als seus centres de restauració. També són una eina sensibilizadora per a infants, jovent i famílies a l'hora de ser conscients de la importància de reutilitzar.

 

  • Il·luminació LED sostenible i eficient:

L'any 2009 es va començar a renovar la xarxa d'il·luminació del Parc amb criteris de sostenibilitat i autosuficiència.

 

  • Instal·lacions de plaques d'energia solar:

Al gener de 2017 es van instal·lar plaques solars en alguns fanals LED de l'Àrea Panoràmica.

TAMBÉ ET POT INTERESSAR