A continuació es detallen les organitzacions i iniciatives externes que PATSA subscriu i adopta, amb els seus principis, de forma voluntària i sense ser vinculants ni obligatòries.

 

Pertinença a associacions