L'entrada al recinte suposa l'acceptació i el compliment de les següents normes d'ús

ACCÉS AL PARC

 

 • Les entrades adquirides, segons el tipus, donen accés al Parc d’Atraccions Tibidabo, ja sigui en la seva totalitat o a una part. Les entrades es podran gaudir respectant la seva validesa i d’acord amb el calendari d’obertura.
 • El dia de la visita és important consultar l’horari d’obertura i tancament, tant del parc d’atraccions com de l’àrea panoràmica. La informació sobre activitats, horaris d’obertura especials en atraccions concretes o incidències, està disponible a la web i a l’Oficina d’Atenció al Client. El Parc d’Atraccions Tibidabo es reserva el dret d’alterar el programa previst per motius tècnics, organitzatius, climatològics, operatius o de seguretat.
 • Els tiquets d’entrada, cupons promocionals o passis no són reemborsables i no es podrà canviar la seva data de validesa.
 • Els tiquets d’entrada, cupons promocionals o passis no podran ser revenuts i no s’admetran en cap cas entrades, cupons promocionals o passis trencats, fotocopiats o deteriorats.
 • És imprescindible conservar el tiquet de compra durant tota l'estada al Parc.
 • És important comprovar el tiquet de caixa, el canvi i els productes o serveis adquirits en el moment de compra. Les revisions no es faran efectives una vegada la clienta o client abandoni el centre de restauració, la botiga o les taquilles.
 • Les polseres són de caràcter personal i intransferible i s'hauran de portar al canell. Es denegarà l'accés a les atraccions i als espectacles a totes aquelles persones que no portin posada la polsera.
 • Les clientes i clients són responsables de les polseres d’accés al recinte del parc d’atraccions, així com de l’ús que se’n fa durant la jornada.
 • Queda totalment prohibida la venda o l’intercanvi d’entrades i polseres d’accés al Parc d’Atraccions Tibidabo.
 • Per acollir-se a la tarifa de persona amb diversitat funcional és imprescindible acreditar un mínim del 33% de grau de disminució mitjançant la presentació del certificat de grau de disminució o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Els menors de 13 anys només podran accedir al parc acompanyats d’un adult. El personal de Tibidabo no es fa responsable del control ni de les entrades i sortides de cap usuari menor d’edat, vagi o no acompanyat.
 • No s'accepta l'entrada al parc de gossos i altres animals domèstics amb l'excepció dels gossos pigall (Llei 3, art. 1.3, capítol 3).
 • No està permès l'accés al recinte en bicicleta, amb banyador, amb el tors nu o descalços, així com tampoc es permet gaudir de les atraccions en aquests casos (a excepció dels llits elàstics, en les quals està prohibit l'ús de calçat).
 • El Parc d'Atraccions es reserva el dret d'admissió d'aquelles clientes i clients:
 1. Que no compleixin les normes
 2. Que realitzin actes vandàlics o violents
 3. Que molestin a altres clientes o clients
 4. Que hagin adquirit les entrades, polseres i/o tiquets de manera fraudulenta
 • Per a més informació, reclamacions o suggeriments podeu dirigir-vos l’Oficina d’Atenció al Client, situada a l’entrada principal del parc.

 

TIBICLUB

 

 • El Tibiclub és un abonament anual que permet als subscriptors l’accés al Parc d’Atraccions Tibidabo, ja sigui en la seva totalitat o a una part. Els passis es podran utilitzar tot l’any respectant la seva validesa i d’acord amb el calendari d’obertura del parc.
 • Existeixen tres modalitats de passi Tibiclub: Familiar, Individual i Monoparental. Consulteu informació, avantatges i tarifes a https://www.tibidabo.cat/ca/que-es-el-tibiclub.
 • La subscripció al club es pot tramitar a través de la web del parc o, presencialment, a l’Oficina Tibiclub.
 • El carnet Tibiclub és personal i intransferible i només es podrà tenir la titularitat d’un passi per persona.
 • La presentació del carnet, amb la fotografia correctament plastificada, serà imprescindible per obtenir una polsera per dia i accedir al Parc com a soci i s'haurà d'acreditar la seva titularitat a qualsevol treballador/a que ho requereixi.
 • Els passis no podran ser revenuts i no s’admetran carnets Tibiclub trencats, fotocopiats o deteriorats.
 • Les subscripcions a Tibiclub no són reemborsables.
 • El Parc d’Atraccions Tibidabo es reserva el dret de comprovar la identitat del portador cada vegada que hagin de ser utilitzats.
 • Els socis o les sòcies són responsables de l’ús que es fa tant del carnet com de les polseres.
 • El soci o sòcia s’ha d’assegurar en tot moment que no es comet cap irregularitat. Qualsevol ús no autoritzat del carnet, com la revenda de la polsera o d’invitacions, tant presencialment com en plataformes en línia, així com el lliurament del carnet o la polsera a una tercera persona, comportarà la pèrdua de la condició de soci i no es podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la quota. En aquests casos no es permetrà tramitar un contracte nou en el període de dos anys.
 • En cas de pèrdua del passi dirigiu-vos a l’Oficina Tibiclub per adquirir-ne un duplicat. Cada carnet té un cost de 3,30€. Els duplicats seran gratuïts si es disposa d’una denúncia que acrediti el furt.
 • Si heu comprat l’entrada al parc i després decidiu tramitar l’alta al Tibiclub, podreu descomptar l’import de l’entrada -o les entrades- de la quota anual de soci. Per fer-ho serà imprescindible mostrar el tiquet de compra de les entrades i que no hagin passat més de 30 dies naturals des de la seva adquisició. El Tibiclub sempre tindrà la mateixa data d'alta que la compra dels tiquets de la vostra visita i només es descomptaran les entrades dels membres que formaran part del contracte Tibiclub.

 

DURANT LA VISITA

 

 • Els missatges donats a través de megafonia general del Parc són de caràcter exclusivament organitzatiu, tècnic o d'urgència.
 • Els menors de 13 anys han d’estar vigilats en tot moment per l’adult responsable.
 • Està prohibit coure aliments, llançar petards i encendre foc.
 • No està permès fumar dins del parc, excepte en les zones habilitades que s'indiquen al plànol.
 • El Parc d’Atraccions Tibidabo i els seus empleats no es fan responsables dels objectes personals de les clientes i clients així com tampoc dels béns perduts o sostrets.
 • Els serveis del parc poden romandre tancats, ésser anul·lats o patir modificacions en l'horari per motius de manteniment, tècnics, meteorològics o d'organització.

 

ATRACCIONS I ESPECTACLES

 

 • Per motius de seguretat, les atraccions i espectacles tenen unes restriccions d'alçada que en limiten l'ús a les persones que no les compleixin. Aquestes restriccions estan visibles a l'entrada de les atraccions i als plànols del parc.
 • En el cas de les atraccions que poden utilitzar els menors de 90 cm i 120 cm acompanyats, l’acompanyant del menor haurà de portar la polsera corresponent per accedir a les atraccions.
 • Algunes atraccions poden trobar-se fora de servei o tancar-se durant l’horari d’obertura del parc, ja sigui per motius tècnics, climatològics, de seguretat o operatius amb la possibilitat que, per aquestes raons, sigui necessari tancar l’accés a tot el parc o a l’àrea panoràmica. Això no donarà dret a la devolució de l’entrada o a un canvi de la data de l’entrada.
 • És possible que per raons operatives es limiti l'accés a la cua de les atraccions abans de l'horari de tancament de les mateixes.
 • Per educació i respecte a totes les clientes i clients del parc és necessari respectar el torn a les cues i no es permet saltar la fila o guardar lloc a altres persones.

 

RESTAURACIÓ

 

 • No està permès entrar a les zones de taules dels centres de restauració amb productes que no hagin estat adquirits als centres del Parc. Només es permet el consum de menjar i begudes comprades a l'exterior del Parc a les zones de pícnic senyalitzades.
 • Està totalment prohibida l'entrada de gots de vidre o de materials i objectes que puguin ocasionar danys.

 

APARCAMENT

 

 • L’aparcament del cim del Tibidabo té una capacitat màxima de 540 vehicles. La tarifa és de 3€/h. A partir de 3 h 20 min, la tarifa és de 10€ tot el dia.
 • La reserva de plaça d'aparcament es pot fer efectiva fins a 24 hores abans a: https://www.tibidabo.cat/ca/planifica-la-teva-visita/entrades-i-abonaments
 • El Parc d'Atraccions Tibidabo no es fa responsable de la pèrdua o el robatori dels béns dipositats dins els vehicles com tampoc de la reparació dels xocs o incidents que puguin tenir els vehicles amb algun dels elements del parc o amb altres vehicles.

 

FILMACIONS, IMATGES I FOTOGRAFIES

 

 • Les fotografies i els vídeos realitzats al Parc amb dispositius de fixació com ara un trípode i aquells que es vulguin utilitzar per a un ús comercial necessiten autorització prèvia per part del Parc d'Atraccions Tibidabo. En cas de no tenir-la, no es podran dur a terme.
 • El Parc d’Atraccions Tibidabo no es responsabilitza de les fotografies o gravacions fetes per terceres persones.
 • El Parc disposa d’un sistema de vídeo vigilància mitjançant càmeres a diferents punts de les instal·lacions per garantir la seguretat de treballadores, treballadors, clientes, clients i usuaris. La informació obtinguda i emmagatzemada s’utilitzarà exclusivament per a fins de prevenció, protecció i monitorització. Les dades recollides són propietat de PATSA (Parc d’Atraccions Tibidabo S.A.), estan sotmeses al Reglament General de Protecció de Dades i poden ser cedides a tercers segons l’article 11 del RGPD. Per a més informació dirigiu-vos a l’Oficina d’Atenció al Client.

 

 

Viu emocions d’alçada al parc d’atraccions de Barcelona.

BENVINGUTS AL TIBIDABO

 

 

Aquestes normes podran ser modificades sense previ avís, essent vàlides les exposades a l’oficina d’Atenció al Client i a la web de Tibidabo.

Parc d’Atraccions Tibidabo © 2019