En aquest apartat es mostren els comptes anuals, el pressupost i els resultats econòmics formulats pel Consell d’Administració de PATSA, auditats per una persona experta independent.