2019

 • ISC: 7,9
 • Número d'atraccions: 32
 • Número d'espectacles: 2 espectacles amb ubicació fixa i 6 espectacles de cloenda diferents, segons l'època de l'any.
 • Número de visitants: 718.326
 • Número de sòcies i socis: 83.689
 • Número d’usuàries i usuaris del Funicular: 140.322

 

2018

 • ISC: 7,7
 • Número d'atraccions: 32
 • Número d'espectacles: 2 espectacles amb ubicació fixa i 5 espectacles de cloenda diferents, segons l'època de l'any.
 • Número de visitants: 719.068
 • Número de socis: 86.840
 • Número d’usuaris del Funicular: 309.060

 

2017

 • ISC: 8,1
 • Número d'atraccions: 30
 • Número d'espectacles: 2 espectacles amb ubicació fixa i 5 espectacles de cloenda diferents, segons l'època de l'any.
 • Número de visitants: 732.574
 • Número de sòcies i socis: 90.126
 • Número d’usuàries i usuaris del Funicular: 361.933

 

2016

 • ISC: 8,0
 • Número d'atraccions: 30
 • Número d'espectacles: 2 espectacles amb ubicació fixa i 5 espectacles de cloenda diferents, segons l'època de l'any. 
 • Número de visitants: 725.293
 • Número de sòcies i socis: 84.078
 • Número d’usuàries i usuaris del Funicular: 393.552

 

2015

 • ISC: 7,6
 • Número d'atraccions: 28
 • Número d'espectacles: 2 espectacles amb ubicació fixa i 5 espectacles de cloenda diferents, segons l'època de l'any.
 • Número de visitants: 682.939
 • Número de sòcies i socis: 74.118
 • Número d’usuàries i usuaris del Funicular: 403.721

 

2014

 • ISC: 7,6
 • Número d'atraccions: 27
 • Número d'espectacles: 2 espectacles amb ubicació fixa i 5 espectacles de cloenda diferents, segons l'època de l'any.
 • Número de visitants: 618.760
 • Número de sòcies i socis: 76.686
 • Número d’usuàries i usuaris del Funicular: 430.806

A PATSA compartim la gestió integral amb B:SM. Coneixeu la gestió aquí

Descarrega el document amb les dades de la qualitat del servei aquí.

A PATSA tenim el compromís de prestar tots els serveis amb la màxima qualitat. Assolir la satisfacció dels nostres clients als quals servim és la nostra darrera fita. Donada aquesta, PATSA té la necessitat de mesurar continuadament en tots els serveis prestats quina és la valoració que els i les clients els atorguen i, alhora, saber si pels clients aquesta valoració és suficientment satisfactòria. 

 

Per tal de satisfer aquesta necessitat de coneixement, PATSA mesura amb l’Índex de Satisfacció del Client (ISC) totes les activitats prestades amb una periodicitat mínima anual. La mesura de l’ISC genera dues dades principals; la qualitat percebuda  (emprant una escala del 0 al 10) i  pròpiament l’Índex que, expressat en percentatge, ens indica si el valor absolut és considerat com a suficient pels usuaris.  Amb la lectura continuada  d’aquestes dues dades PATSA pot saber, al llarg de temps, si, a parer dels i de les usuaris, els serveis es presten cada cop millor i si aquesta millora assoleix les expectatives dels usuaris i usuàries.

PATSA en el seu desig d’oferir el millor servei als seus visitants, realitzat periòdicament estudis adreçats a conèixer l’opinió i l’estat de satisfacció dels clients i de les clientes en relació a la diversitat de serveis i productes que posem a la seva disposició.

Evolución calidad esperadaEvolución ISCAspectos visita