Funibus
  • Ubicació: Plaça Kennedy
  • Horari: De 10:30 h fins a 30 minuts després del tancament del Parc o l'Àrea Panoràmica. L'últim bus de pujada al Tibidabo és una hora abans del tancament del Parc o l'Àrea Panoràmica.
  • Freqüència:
    • Els dies que el Parc d'atraccions està obert: cada 15 minuts
    • Els dies que només obre l'Àrea Panoràmica: cada 30 minuts
  • Preus: Bitllet integrat Funibus + accés atraccions Àrea panoràmica: 12,70 €. Gratuït pels socis Tibiclub i els infants menors de 3 anys (inclosos).

Consulta altres modalitats i tarifes d'accés al punt de parada.

Consulta altres formes d'arribar-hi