El projecte per a la infància Estiu Solidari, amb el que portem treballant ja 4 anys, consisteix a facilitar 100 beques diàries a entitats solidàries perquè els infants vulnerables puguin visitar el Parc del Tibidabo durant l'estiu, amb l'objectiu principal que nenes i nens que no es poden permetre venir al Parc, ho puguin fer gratuïtament durant un dia sencer.

 

 • Requisits

Les sol·licituds de les entitats han de complir els requisits següents:

 

 1. Que la seu de les entitats estigui a la ciutat de Barcelona.
   
 2. Que la majoria dels infants destinataris de les entrades visqui a la ciutat de Barcelona.
   
 3. Que la missió de l’entitat tingui incorporada la infància vulnerable o que disposi d’un servei que s’adreci a infants vulnerables.
   
 4. Que la sol·licitud d’entrades s’adreci majoritàriament a infants vulnerables.
   
 5. Que l’entitat estigui adherida a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusivahttp://www.bcn.cat/barcelonainclusiva

 

 

 • Període per gaudir de les entrades

El període per gaudir de les entrades és del 22 de juny a l’11 de setembre, ambdós inclosos.

 

 

 • Com sol·licitar les entrades?

Adjudicacions 2020 a determinar.

Centres especials o d'acció social

 

Oferim tarifes reduïdes en un 80% sobre la tarifa de referència per a l'alumnat que es trobi en centres d'acolliment, alumnat provinent de conflictes familiars, centres de cohesió social, sense ànim de lucre, així com l'alumnat de centres d'educació especial. El preu de l'entrada per a aquestes persones és de 7 € i les educadores i educadors acompanyants tenen l'entrada gratuïta.

 

Les sortides amb aquesta tarifa s'han de fer amb reserva prèvia a través d'aquest formulari i amb un mínim de 5 dies d'antelació.

 

Per fer la reserva és imprescindible acreditar que ets una entitat que atén a persones en risc d’exclusió i/o a col·lectius desafavorits.