Cada any col·laborem amb entitats, activitats i actes solidaris en benefici de persones en risc d'exclusió social.
 

Ja fa més de 6 anys que el Parc Tibidabo col·labora amb UNICEF i, per això, el tipus de donacions que fem a les entitats que ens sol·liciten la col·laboració, són entrades per passar el dia Parc amb un preu de 2€ que van en benefici d'UNICEF. 

 

Per poder valorar i tramitar les peticions de col·laboracions, s'han de complir els següents requisits*:

 

 1. Que l'activitat de l'entitat estigui relacionada amb la infància o amb col·lectius de persones en risc d'exclusió social.
   
 2. Que la finalitat de la sol·licitud sigui incentivar a la participació en una iniciativa solidària i sense ànim de lucre.

 

En cas que compliu tots els requisits, haureu d'omplir un formulari*.

 

Un cop ens arribi la sol·licitud, estudiarem la petició i, tant si acceptem la col·laboració com si no, us ho farem saber a través d'un correu electrònic que ens haureu facilitat al formulari.

 

* L'enviament del formulari no implica l'acceptació de la col·laboració. En cas de no complir els requisits la petició quedarà desestimada. 

El projecte per a la infància Estiu Solidari, amb el que portem treballant ja 3 anys, consisteix a facilitar 100 beques diàries a entitats solidàries perquè els infants vulnerables puguin visitar el Parc del Tibidabo durant l'estiu, amb l'objectiu principal que nens i nenes que no es poden permetre venir al Parc, ho puguin fer gratuïtament durant un dia sencer.

 

 • Requisits

Les sol·licituds de les entitats han de complir els requisits següents:

 

 1. Que la seu de les entitats estigui a la ciutat de Barcelona.
   
 2. Que la majoria dels infants destinataris de les entrades visqui a la ciutat de Barcelona.
   
 3. Que la missió de l’entitat tingui incorporada la infància vulnerable o que disposi d’un servei que s’adreci a infants vulnerables.
   
 4. Que la sol·licitud d’entrades s’adreci majoritàriament a infants vulnerables.
   
 5. Que l’entitat estigui adherida a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusivahttp://www.bcn.cat/barcelonainclusiva

 

 

 • Període per gaudir de les entrades

El període per gaudir de les entrades és del 22 de juny a l’11 de setembre, ambdós inclosos.

 

 

 • Com sol·licitar les entrades?

Per a realitzar la sol·licitud d’entrades, cal omplir aquest document i enviar-ho a l’adreça lplanas@bcn.cat.

Centres especials o d'acció social

 

Oferim tarifes reduïdes en un 80% sobre la tarifa de referència per als alumnes que es trobin en centres d'acolliment, alumnes provinents de conflictes familiars, centres de cohesió social, sense ànim de lucre, així com alumnes de centres d'educació especial. El preu de l'entrada per a aquestes persones és de 5,60 € i els educadors i les educadores acompanyants tenen l'entrada gratuïta.

 

Les sortides amb aquesta tarifa s'han de fer amb reserva prèvia a través del correu electrònic tibidabo@tibidabo.cat i amb un mínim de 5 dies d'antelació.

 

Per fer la reserva és imprescindible acreditar que sou una entitat que atén a persones en risc d’exclusició i/o a col·lectius desafavorits.