Si voleu deixar constància per escrit de les millores o comentaris sobre la vostra estada al Parc, en aquest nivell trobareu una bústia de suggeriments al costat de l'atracció Hurakan. Ens comprometem a donar-vos una resposta abans de 15 dies hàbils.

 

Al Tibidabo us escoltem. Deixeu-nos la vostra opinió.


Nivell 1