La caiguda lliure dels infants!

 

Restriccions d’alçada:

Pots pujar-hi: > 105 cm

No hi pots pujar: 0 – 105 cm

QUI POT ACCEDIR A L'ATRACCIÓ?

Salamandres 90 - 120 cm. Guineus 120 - 130 cm. Senglars +130 cm.