Per motius de seguretat, el gaudiment de les atraccions i espectacles té unes restriccions d'alçada que en limiten l'ús a les persones que no les compleixin. Aquestes restriccions estan visibles a l'entrada de les atraccions i als plànols del Parc.

 

En el cas de les atraccions que poden utilitzar els menors de 90 i 120 cm que vagin acompanyats, l'acompanyant haurà de portar la polsera o el tiquet, en el seu cas, que li ho permeti.