Ciència, tecnologia i medi ambient a l’entorn del Tibidabo

Les atraccions del Parc Tibidabo esdevenen una font de coneixement per a estudiants, a través de les quals poden aprendre conceptes de tecnologia, física i medi ambient al mateix temps que es diverteixen.

Ajornament de l'inici de les Activitats Didàctiques del curs 2020-2021

D'acord als criteris de les autoritats sanitàries i atenent a les mesures de restricció dictades per la Generalitat, l'inici de les Activitats Didàctiques del Tibidabo, previst pel novembre, s'ajornarà al març de 2021.

 

Les adjudicacions de places es realitzaran en l’ordre següent:

1. Centres educatius que tenien reserva pel curs escolar 2019-2020 i no van poder realitzar l'activitat degut al primer tancament del Parc.

 

2. Centres educatius amb sol·licitud de reserva pel curs escolar 2020-2021, per ordre de recepció. Als centres educatius que han sol·licitat data pels mesos de novembre i desembre, se’ls enviarà un correu electrònic per donar la possibilitat de seleccionar una nova data.

El període d’inscripcions s’amplia fins al 6 de novembre.

 

Del 6 al 16 de novembre ens posarem en contacte amb cada centre escolar per comunicar la disponibilitat de plaça.

El període d'inscripció per a les activitats didàctiques del curs escolar 2020-2021 finalitza el 6 de novembre.

 

De dilluns a dijous de l’1 de març al 3 de juny de 2021, de 10 h a 13.30 h.

5,60 €/persona*

 

*Mínim 15 alumnes.

A través de l’activitat didàctica Ciència, tecnologia i medi ambient a l’entorn del Tibidabo s’ofereix la possibilitat que els grups escolars que fan aquesta activitat estudiïn els conceptes més feixucs de ciència, tecnologia i medi ambient, a través d’un dossier elaborat al propi Parc, en el qual es combinen els càlculs amb la pràctica a les pròpies atraccions.

 

Al llarg d’un matí l’alumnat elabora les qüestions del dossier relacionades amb el seu currículum i atenent al nivell del grup amb els monitors i les monitores.

 

Un cop feta aquesta tasca, l’alumnat comprova, tot pujant a l’atracció, els càlculs resultants i els efectes físics i mediambientals que es produeixen a l’atracció i que s’havien explicat i discutit prèviament amb el monitor o la monitora.

Les activitats didàctiques s’adrecen a tots els centres educatius de Catalunya, ja que els exercicis que realitza l'alumnat durant l’activitat, estan pensats en funció del sistema educatiu català i tenint en compte el nivell de cada curs.
 • P5
 • Cicle Inicial de primària
 • Cicle mitjà de primària
 • Cicle superior de primària
 • ESO (de 1r a 4rt)
 • Batxillerat (modalitat científic-tecnològic, artístic i social-humanístic)

Les activitats didàctiques de Ciència, tecnologia i medi ambient a l’entorn del Tibidabo contemplen les següents competències:

 • Competència lingüística
 • Competència matemàtica
 • Competència aprendre-aprendre
 • Competència en el coneixement i interacció en el món físic i mediambiental
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’autonomia i d’iniciativa personal

Els objectius principals de les activitats didàctiques són:

 

 • Aprendre diferents conceptes de física, tecnologia i medi ambient.
 • Comprendre les transformacions energètiques que es produeixen en el medi més immediat de les persones a través de màquines lúdiques com són les atraccions.
 • Sociabilitat de l’alumnat amb i sense NEE en una activitat de grup, participativa i monitoritzada.
 • Conscienciar les persones que un parc d’atraccions té un valor afegit a l’estricte divertiment i que pot actuar com a instal·lació formadora.
 • Motivar l’alumnat cap a la ciència, la tecnologia i el medi ambient perquè puguin desenvolupar les seves capacitats en un món tecnificat i científic.
 • Aprendre a prendre dades en un entorn real i no acadèmic.
 • Divertir-se mentre s’aprèn.
 • Concepte d’energia i de transformacions energètiques que es produeixen a les atraccions.
 • Xocs entre cossos i elements mecànics.
 • Transport d’energia elèctrica a través de conductors de diferents materials.
 • Conceptes de velocitat, acceleració i tipus de moviment: accelerat, retardat, constant, etc.
 • Estructures i la seva resistència, esforços en els elements mecànics: tracció, compressió, torsió, cisallament i flexió.
 • Mecanismes diversos utilitzats per trametre esforços: biela manovella, pinyó i cadena, palanques, engranatges, cadenes, eixos, etc.
 • Càlculs matemàtics dins el nivell curricular: equacions de primer grau i fórmules de conceptes físics.
 • Conseqüències sobre el cos humà de l’acceleració i la velocitat a causa dels canvis de posició de l’atracció.
 • Concepte de màquina i de rendiment com a eines de progrés en un entorn tecnificat.
 • Presa de dades en un entorn obert.
 • Concepte de sostenibilitat i de mínima contaminació.
 • Aquesta temporada, per motius de seguretat i perquè l'activitat es realitzi de la forma més còmoda per a tothom, l'alumnat s’organitza en grups bombolla, ja establerts al centre escolar.
   
 • Els grups seran d'entre 20 i 30 alumnes del mateix grup bombolla.
   
 • Al Parc hi haurà un màxim de 4 grups bombolla al dia i en cap moment es barrejaran alumnes d'altres grups.
   
 • Cada grup està monitoritzat per una persona que treballa al Parc i té una formació relacionada amb la ciència, la tecnologia o el medi ambient.
   
 • L’activitat consisteix en un circuit de cinc atraccions amb diferents mecanismes i moviments. Al llarg del recorregut, els estudiants completen un dossier de coneixement adequat al curs escolar, ideat perquè arribin a conclusions de manera autònoma i on practicaran càlculs i conceptes apresos a l’escola i al llarg de la jornada.
   
 • Tots els grups fan un únic recorregut i estudien les mateixes atraccions. Cada grup comença per una atracció diferent per treballar de manera còmoda i evitar que s’ajunti més d'un grup bombolla en un mateix punt.
   
 • La durada mitjana de cada atracció és de mitja hora entre estudi, experimentació i presa de dades.
   
 • Cada estudiant s’emporta el seu dossier perquè es pugui seguir treballant a l’aula amb els conceptes apresos.