Ciència, tecnologia i medi ambient a l’entorn del Tibidabo

Les atraccions del Parc Tibidabo esdevenen una font de coneixement per a estudiants, a través de les quals poden aprendre conceptes de tecnologia, física i medi ambient al mateix temps que es diverteixen.

Ajornament de l'inici de les Activitats Didàctiques del curs 2020-2021

D'acord als criteris de les autoritats sanitàries i atenent a les mesures de restricció dictades per la Generalitat, l'inici de les Activitats Didàctiques del Tibidabo, previst pel novembre, s'ajornarà a maig de 2021.

 

Les adjudicacions de places es realitzaran en l’ordre següent:

1. Centres educatius que tenien reserva pel curs escolar 2019-2020 i no van poder realitzar l'activitat degut al primer tancament del Parc.

 

2. Centres educatius amb sol·licitud de reserva pel curs escolar 2020-2021, per ordre de recepció. 

El període d'inscripció per a les activitats didàctiques del curs escolar 2020-2021 ja ha finalitzat.

 

De dilluns a dijous* del 6 d'abril al 3 de juny de 2021, de 10 h a 13.30 h.

Consulta les dates assignades** als diferents centres educatius aquí.

 

*Excepte l'últim dilluns de cada mes.

**Segons l'evolució de la pandèmia, és possible que aquestes dates es modifiquin.

 

5,60 €/persona*

 

*Mínim 15 alumnes.

A través de l’activitat didàctica Ciència, tecnologia i medi ambient a l’entorn del Tibidabo s’ofereix la possibilitat que els grups escolars que fan aquesta activitat estudiïn els conceptes més feixucs de ciència, tecnologia i medi ambient, a través d’un dossier elaborat al propi Parc, en el qual es combinen els càlculs amb la pràctica a les pròpies atraccions.

 

Al llarg d’un matí l’alumnat elabora les qüestions del dossier relacionades amb el seu currículum i atenent al nivell del grup amb els monitors i les monitores.

 

Un cop feta aquesta tasca, l’alumnat comprova, tot pujant a l’atracció, els càlculs resultants i els efectes físics i mediambientals que es produeixen a l’atracció i que s’havien explicat i discutit prèviament amb el monitor o la monitora.

Les activitats didàctiques s’adrecen a tots els centres educatius de Catalunya, ja que els exercicis que realitza l'alumnat durant l’activitat, estan pensats en funció del sistema educatiu català i tenint en compte el nivell de cada curs.
 • P5
 • Cicle Inicial de primària
 • Cicle mitjà de primària
 • Cicle superior de primària
 • ESO (de 1r a 4rt)
 • Batxillerat (modalitat científic-tecnològic, artístic i social-humanístic)

Les activitats didàctiques de Ciència, tecnologia i medi ambient a l’entorn del Tibidabo contemplen les següents competències:

 • Competència lingüística
 • Competència matemàtica
 • Competència aprendre-aprendre
 • Competència en el coneixement i interacció en el món físic i mediambiental
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’autonomia i d’iniciativa personal

Els objectius principals de les activitats didàctiques són:

 

 • Aprendre diferents conceptes de física, tecnologia i medi ambient.
 • Comprendre les transformacions energètiques que es produeixen en el medi més immediat de les persones a través de màquines lúdiques com són les atraccions.
 • Sociabilitat de l’alumnat amb i sense NEE en una activitat de grup, participativa i monitoritzada.
 • Conscienciar les persones que un parc d’atraccions té un valor afegit a l’estricte divertiment i que pot actuar com a instal·lació formadora.
 • Motivar l’alumnat cap a la ciència, la tecnologia i el medi ambient perquè puguin desenvolupar les seves capacitats en un món tecnificat i científic.
 • Aprendre a prendre dades en un entorn real i no acadèmic.
 • Divertir-se mentre s’aprèn.
 • Concepte d’energia i de transformacions energètiques que es produeixen a les atraccions.
 • Xocs entre cossos i elements mecànics.
 • Transport d’energia elèctrica a través de conductors de diferents materials.
 • Conceptes de velocitat, acceleració i tipus de moviment: accelerat, retardat, constant, etc.
 • Estructures i la seva resistència, esforços en els elements mecànics: tracció, compressió, torsió, cisallament i flexió.
 • Mecanismes diversos utilitzats per trametre esforços: biela manovella, pinyó i cadena, palanques, engranatges, cadenes, eixos, etc.
 • Càlculs matemàtics dins el nivell curricular: equacions de primer grau i fórmules de conceptes físics.
 • Conseqüències sobre el cos humà de l’acceleració i la velocitat a causa dels canvis de posició de l’atracció.
 • Concepte de màquina i de rendiment com a eines de progrés en un entorn tecnificat.
 • Presa de dades en un entorn obert.
 • Concepte de sostenibilitat i de mínima contaminació.
 • Aquesta temporada, per motius de seguretat i perquè l'activitat es realitzi de la forma més còmoda per a tothom, l'alumnat s’organitza en grups bombolla, ja establerts al centre escolar.
   
 • Els grups seran d'entre 20 i 30 alumnes del mateix grup bombolla.
   
 • Al Parc hi haurà un màxim de 4 grups bombolla al dia i en cap moment es barrejaran alumnes d'altres grups.
   
 • Cada grup està monitoritzat per una persona que treballa al Parc i té una formació relacionada amb la ciència, la tecnologia o el medi ambient.
   
 • L’activitat consisteix en un circuit de cinc atraccions amb diferents mecanismes i moviments. Al llarg del recorregut, els estudiants completen un dossier de coneixement adequat al curs escolar, ideat perquè arribin a conclusions de manera autònoma i on practicaran càlculs i conceptes apresos a l’escola i al llarg de la jornada.
   
 • Tots els grups fan un únic recorregut i estudien les mateixes atraccions. Cada grup comença per una atracció diferent per treballar de manera còmoda i evitar que s’ajunti més d'un grup bombolla en un mateix punt.
   
 • La durada mitjana de cada atracció és de mitja hora entre estudi, experimentació i presa de dades.
   
 • Cada estudiant s’emporta el seu dossier perquè es pugui seguir treballant a l’aula amb els conceptes apresos.

Sí. Podeu descarregar els dossiers de les Activitats Didàctiques del Tibidabo aquí.