Ajudants de cambrer a Restaurant La Masia

Dades de l'oferta

Són els responsables de la bona gestió de les taules assignades complint els procediments de servei i atenció a la taula:

Prendre nota i entrega de tot allò que el client sol·liciti complint els procediments establerts.

Vetllar per la neteja i l’ordre en la seva zona de treball.

Muntatge i desmuntatge de les taules utilitzades amb la millor rapidesa per mantenir la imatge del Restaurant.

Mantenir el bon estat del “Gueridón” assignat durant la seva jornada de treball.

Avisar al Cap de Servei davant d’aquelles situacions que poden provocar insatisfacció dels clients, plats retardats des de cuina, sol·licituds especials, errors comesos a les taules, etc.

Ajuda als companys sempre  sota la supervisió del Cap de Servei.

Realitzar totes aquelles tasques encomanades pel Cap de Servei.

Esperit col·laborador per la satisfacció de tots els clients del Restaurant.  

 

Requisits:

Titulacions: FPII, Batxillerat o estudis relacionats en l’àmbit del Turisme i la Restauració.

Idiomes:  Domini del català, castellà, anglès nivell mig valorable.

Experiència mínima d’1 any com a ajudants de cambrers en centres de restauració.

Es valorarà tenir en vigor la titulació en “Manipulació d’Aliments”.

 

Condicions:

Contractes de 3-4 mesos.

Salari: 6,63 euros/bruts la hora.

Horari: En funció de l’horari del Parc (caps de setmana i festius, excepte temporada d’estiu 5 dies a la setmana). 

Oferim transport i manutenció gratuïts a horari de Parc obert.

Incorporacions a partir del mes de març 2017. En el cas de de ser preseleccionat, rebràs una citació via correu electrònic en un termini de 15 dies per formar part del procés de selecció.

 

A CAUSA DE LA IMPLANTACIÓ DE LA LLEI 26/2015 DE 28 DE JULIOL SOBRE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA PEL QUE FA AL REQUISIT D'ACCÉS I EXERCICI DE LLOCS DE TREBALL QUE IMPLIQUEN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS, EN EL CAS DE QUE EL CANDIDAT SIGUI SELECCIONAT, HAURÀ D'ENTREGAR EL CERTIFICAT DE PENALS.             

 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari