Política de Qualitat i Medi Ambient

Qui som. Missió i valors

Parc d’Atraccions Tibidabo, SA (PATSA) és una empresa de l’Ajuntament de Barcelona que gestiona el parc ubicat al cim del Tibidabo, un espai emblemàtic amb una oferta, principalment, d’oci familiar.

La nostra missió és fer que tothom que es relacioni amb Tibidabo se senti feliç.

Els valors que tenim i que ens acompanyen a aconseguir-la són: seguretat, compromís, solidaritat, il·lusió i passió per les persones.

Des de PATSA garantim el compliment de la legislació vigent i vetllem per garantir el compliment dels requisits legals en matèria de medi ambient, així com dels que s’estableixen de manera voluntària o en el pla d’acció ambiental.

Compromís amb els clients: 

 • Emocionar amb atraccions, espectacles i activitats per a totes les edats, amb una oferta dinàmica i renovada.
 • Posar a disposició dels clients un conjunt de recursos que facilitin una comunicació fluida.
 • Donar valor a les seves aportacions estudiant-ne la viabilitat, en un marc d’escolta activa i responent de forma ràpida i eficient.
 • Garantir que se’ls tractarà amb amabilitat, respecte i eficàcia.

Compromís amb els empleats:

 • Impartir formació contínua i adequada als treballadors, que potenciï les seves aptituds i habilitats, per tal de garantir-ne el desenvolupament professional dins l’empresa.
 • Desenvolupar la nostra activitat vetllant sempre per la salut i la seguretat de tots els treballadors.
 • Assegurar un àmbit de treball basat en el respecte i mantenir uns canals de comunicació bidireccionals i eficaços, que en garanteixin l’accés fàcil i la fiabilitat de la informació.
 • Fer partícips els treballadors en la gestió del parc a través de l’escolta activa i mitjançant projectes de participació, com el B:SM CREA.

Compromís amb les instal·lacions:

 • Oferir instal·lacions segures en bon estat de neteja i bona imatge.
 • Treballar per seguir adequant les instal·lacions perquè siguin accessibles per a tothom.
 • Mantenir el patrimoni actual del parc, respectant el passat, valorant el present i avançant cap al futur.

Compromís amb l’entorn:

 • Realitzar accions socials dirigides als col·lectius desafavorits, ja sigui per les seves condicions físiques, psíquiques o socials.
 • Fomentar els valors educatius del parc i transmetre coneixements a través de l’oferta d’atraccions, d’activitats didàctiques i de la resta d’activitats educatives que es puguin desenvolupar.
 • Gestionar, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, els recursos naturals, els residus i la mobilitat per accedir al parc.
 • Gestionar els nostres recursos d’una manera eficient a fi d’aconseguir la rendibilitat màxima.
 • Actuar per millorar la integració amb l’entorn natural del Parc de Collserola.
 • Fomentar i divulgar la cultura del medi ambient i involucrar-hi tots els agents implicats.

La Direcció de PATSA revisarà anualment aquesta política de qualitat i medi ambient amb el propòsit de millorar constantment el sistema de gestió implantat, i es compromet a aportar els mitjans necessaris per al seu desenvolupament.

 

 

 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari