Normes del parc

Per garantir la seguretat i amb la finalitat que tothom disfruti de les atraccions i del recinte de manera segura, l'entrada al Parc d'Atraccions suposa l'acceptació i el compliment de les següents normes d'ús de les instal·lacions:

Recinte
El Parc d'Atraccions es reserva el dret d'admissió d'aquells clients que no compleixin les normes o que realitzin actes vandàlics o violents o molestin els altres clients.

No s'accepta l'entrada al Parc de gossos i altres animals domèstics amb l'excepció dels gossos pigall (Llei 3, art. 1.3, capítol 3).

No és permès l'accés al recinte amb bicicleta, amb banyador o amb el tors nu, així com tampoc no es permet gaudir de les atraccions en aquests dos darrers casos.

És imprescindible conservar el tiquet de compra durant tota l'estada al Parc.

El reemborsament de diners fora de les taquilles o dels centres de restauració no es pot fer efectiu. Per aquest motiu, revisi sempre el seu tiquet de caixa, el canvi i els productes en el moment de la compra.  

Les polseres són de caràcter personal i intransferible, i s'hauran de portar al canell. Es denegarà l'accés a les atraccions i als espectacles a totes aquelles persones que no portin posada la polsera.

El Parc d'Atraccions i els seus empleats no es fan responsables dels objectes personals dels clients així com tampoc dels béns perduts o sostrets.

Es reserva el dret d'admissió d'aquelles persones que hagin adquirit les entrades, polseres i/o tiquets de manera fraudulenta.

Els missatges donats a través de la megafonia general del Parc són de caràcter exclusivament organitzatiu, tècnic o d'urgència.

Les fotografies i els vídeos realitzats al Parc amb dispositius de fixació com ara un trípode i aquells que es vulguin utilitzar per a un ús comercial necessiten autorització prèvia per part del Parc d'Atraccions Tibidabo. En cas de no tenir-la, no es podran dur a terme.

Està totalment prohibit coure aliments, llançar petards i encendre foc.

Per acollir-se a la tarifa de persona amb discapacitat és imprescindible acreditar un mínim del 33% de grau de disminució mitjançant la presentació del certificat de grau de disminució o la targeta acreditativa de la discapacitat.

No està permès fumar dins del Parc, a excepció de les zones habilitades que s'indiquen als plànols.

Els serveis del Parc poden romandre tancats, ésser anul·lats o patir modificacions en l'horari per motius de manteniment, tècnics, meteorològics o d'organització. En aquests casos, es comunicarà a les taquilles.

L'accés al recinte i/o l'ús dels serveis del Parc obliga al compliment de les normes anteriors i a les instruccions definides a l'accés de cada un dels serveis del Parc.

Atraccions i espectacles
Per motius de seguretat, el gaudiment de les atraccions i espectacles té unes restriccions d'alçada que en limiten l'ús a les persones que no les compleixin. Aquestes restriccions estan visibles a l'entrada de les atraccions i als plànols del Parc.

En el cas de les atraccions que poden utilitzar els menors de 90 i 120 cm que vagin acompanyats, l'acompanyant haurà de portar la polsera o el tiquet, en el seu cas, que li ho permeti.

Restauració
No està permès entrar a les zones de taules dels centres de restauració amb productes que no hagin estat adquirits als centres del Parc. Només es permet el consum de menjar i begudes comprades a l'exterior del Parc a les zones de pícnic senyalitzades degudament.

Està totalment prohibida l'entrada d'envasos de vidre o de materials i objectes que puguin ocasionar danys.

Aparcament
El Parc d'Atraccions no es fa responsable de la pèrdua o el robatori dels béns dipositats dins els vehicles com tampoc de la reparació dels xocs que puguin tenir els vehicles amb algun dels elements del Parc o amb altres vehicles.

 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari