En aquest apartat es mostren els comptes anuals, el pressupost i els resultats econòmics formulats pel Consell d’Administració de PATSA, auditats per un expert independent.

  • 2015: consulteu la memòria de sostenibilitat aquí

Podeu consultar les campanyes de publicitat de PATSA aquí.