De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; llei 34/2002 de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i altra legislació vigent, l'interessat autoritza que les seves dades passin a formar part d'un fitxer del qual és responsable PATSA.

També autoritza que siguin utilitzades per a la relació comercial, rebre informació, publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.

Si ho desitja podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud per escrit amb la referència "Tutela Drets LOPD" i adreçada a:
Nom: PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO
Adreça: Plaça Tibidabo 3-4 - 08035 BARCELONA
o per e-mail a lopdtibidabo@tibidabo.cat