Avís legal

El web del Parc d'Atraccions Tibidabo té com a objectiu facilitar a l'usuari general informació sobre les seves activitats i els serveis que presta, així com facilitar als seus clients possibles serveis ad hoc. El Parc d'Atraccions Tibidabo es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que el Parc d'Atraccions Tibidabo no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en el web, incloent-hi l'accés a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquest lloc web. 

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de Parc d'Atraccions Tibidabo SAU, i el seu accés no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució, per a les quals cal el consentiment previ del Parc d'Atraccions Tibidabo SA.

Les referències contingudes en el web del Parc d'Atraccions Tibidabo en relació amb qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en què es faci constar la marca, el nom comercial, la identificació de fabricants o subministradors, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació pel que fa a aquests per part del Parc d'Atraccions Tibidabo, propietària del web.

 • LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

  Correu electrònic: tibidabo@tibidabo.cat
  Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU
  Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona foli 26, tom 10842, llibre 9788, secció 2ª de societats, full 125609, inscripció 1ª.
  Número d'identificació fiscal: A- 58819095

 • PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

  La informació que faciliteu té caràcter voluntari i, per tant, el fet de no respondre no comporta cap conseqüència negativa. Aquesta informació té com a finalitat la constitució d'un fitxer de dades de caràcter personal de Parc d'Atraccions Tibidabo, SAU (pl. del Tibidabo, 3-4, 08035-Barcelona), a fi de disposar d'informació que ajudi a millorar el servei del Parc d'Atraccions Tibidabo i de fer futures accions promocionals i comercials.

  El responsable del tractament del fitxer ho serà la societat esmentada, i disposeu del dret d'accés a aquest fitxer per sol·licitar la rectificació, cancel·lació o oposició de les vostres dades personals, segons preveu la llei 15/99 LOPD. En aquest cas, podeu fer-ho enviant un e-mail a lopdtibidabo@bsmsa.cat o bé comunicant-ho expressament per carta al domicili social de Pl. del Tibidabo, 3-4, 08035-Barcelona, fent expressa menció de TUTELA LOPD.

  Gràcies
 
 
 
Tibidabo
Tibidabo
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de
Creative Commons si no s'indica el contrari